Staalconstructies

Sinds 1 juli is de geharmoniseerde norm EN 1090-1 van kracht die bepaalt dat "dragende constructies" in metaal of inox (EN 1090-2) of aluminium (EN 1090-3), voortaan dienen afgeleverd te worden met een CE certificaat wat de kwaliteit van de constructie waarborgt.

Om dat certificaat te kunnen afleveren dient het fabricatieproces van de constructeur gecertificeerd te zijn. Alleen dan bekomt hij een erkenningsnummer om rechtstgeldig een CE certificaat en een bijhorende DOP (Declaration of Conformity) uit te schrijven.

Amesco werd in juni 2014 door AIB Vinçotte gecertificeerd volgens certificaatnummer 0026-CPR-0016.